Podmínky použití webu SlevovéKódy.cz

Zpracování osobních údajů – obecná ustanovení

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byla stanovena správcem a zpracovatelem osobních údajů společnost Kintaro s. r. o. se sídlem Balbínova 529/1, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, IČ 04701798, DIČ CZ04701798. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 252323.

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection Regulation; GDPR) vstoupilo v platnost dne 25. května 2018. Na základě tohoto nařízení se upravují podmínky pro správu a zpracování osobních dat.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme výhradně identifikační a kontaktní údaje registrovaných uživatelů v rozsahu nutném pro zasílání e-mailového a vkládání komentářů uživatelů na webové rozhraní umístěné na doménách Kodino.com a SlevoveKody.cz (dále jen “Web”, “Webová stránka”), konkrétně se jedná o tyto osobní údaje:

 • jméno
 • e-mailová adresa
 • IP adresa

Rozsah a doba uložení osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou uchovávány ve vlastním systému společnosti pro účely zasílání e-mailového zpravodaje a vkládání komentářů uživatelů na Webu v následujícím rozsahu:

 • jméno a e-mailová adresa pro potřeby marketingové komunikace a pro potřeby podávání informací, zákonná lhůta je 10 let pro účely kontrol Úřadu na ochranu osobních údajů a
 • IP adresa pro potřebu kontrol, zajištění bezpečnosti a ochrany našich systémů a sledování změn, zákonná lhůta je 10 let pro účely kontrol Úřadu na ochranu osobních údajů.

Uživatel má právo kdykoliv písemně požádat o odstranění osobních údajů z našeho archívu před uplynutím zákonných lhůt. Osobní údaje nejsou sdíleny s aplikacemi třetích stran. Osobní údaje uživatelů jsou chráněna a není s nimi obchodováno.

Účel využití osobních údajů

Osobní údaje využíváme pro účely marketingové komunikace a umožnění vkládání komentářů uživatelů na Web.

Naše databáze obsahuje výhradně údaje registrovaných uživatelů a uživatelů Webu, kteří na Web vložili komentář.

Marketingová komunikace se provádí elektronicky zasíláním obchodních sdělení na poskytnuté e-mailové adresy. Uživatel dobrovolným poskytnutím své e-mailové adresy souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a zároveň uděluje výslovný souhlas a oprávnění k výše uvedenému po dobu 10 let počínaje dnem poskytnutí e-mailové adresy.

Nakládání s osobními údaji a přístup k nim

K osobním údajům mají přístup jednatelé společnosti z důvodu přípravy a správy obchodních sdělení.

Přístup k osobním údajům probíhá šifrovaně pomocí SSL certifikátu, přihlášení do systémů je zabezpečeno dvoufázově heslem a číselným generovaným kódem. Veškeré údaje jsou uchovávány výhradně v elektronické podobě.

Způsob ukládání osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let v elektronické podobě v zaheslované databázi. Přístup k ní je plně zabezpečen. Osobní údaje nejsou nikdy předávána k užívání třetím stranám.

Osobní údaje jsou zpracovávány automaticky na základě jejich poskytnutí uživatelem. Výjimku tvoří manuální zpracování dat při aktualizaci osobních údajů, při provádění oprav či změn v osobních údajích a při zpracování písemného nesouhlasu se zasíláním osobních sdělení na základě žádosti registrovaného uživatele.

Vyplněním registračních formulářů na Webu poskytujete svoje osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jak odhlásit odběr obchodních sdělení

Uživatelům umožňujeme odhlášení odběru obchodních sdělení prostřednictvím odkazu na konci každého e-mailu. Alternativně lze odběr obchodních sdělení odhlásit prostřednictvím formuláře na příslušné stránce.

E-mailovou adresu se z databáze příjemců obchodních sdělení zavazujeme odstranit v co nejkratším možném termínu, nejdéle do uplynutí zákonné lhůty 30 dní.

Nakládání se soubory cookies

Na Webu používáme soubory cookies, které slouží k identifikaci vracejících se návštěvníků. Soubory slouží ke sledování návštěvnosti, analýze chování uživatelů, zlepšení chování webu a ke správnému zacílení a poskytování reklamy.

Při používání Webu mohou být do zařízení uživatele ukládány soubory cookies třetích stran, mezi něž může patřit:

 1. Google AdSense s trvalou platností, účelem této cookie je analýza chování uživatele, správné zacílení a poskytování reklamy.
 2. Google Analytics s trvalou platností, účelem této cookie je analýza chování uživatele.
 3. DoubleClick s trvalou platností, účelem této cookie je analýza chování uživatele, správné zacílení a poskytování reklamy.
 4. Kodino s trvalou platností, účelem této cookie je personalizace webových stránek.

Používání cookies v zařízení lze obvykle zakázat v nastavení prohlížeče, přičemž ve výchozím nastavení je přijímání cookies obvykle povoleno. Nápovědu pro nastavení cookies najdete v nápovědě jednotlivých zařízení.

Práva subjektů údajů

Subjekt osobních údajů má právo být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování osobních údajů tak, aby byla zejména naplněna zásada transparentnosti zpracování.

Jedná se především o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech a o příjemcích osobních údajů.

Další práva subjektů osobních údajů zahrnují:

 • právo na doplnění a opravu osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování včetně možnosti profilování
 • právo vznést námitku